Quạt đèn chiếu hiển thị thông tin 3D chỉ dẫn, hướng dẫn

3D Hologram Fan chiếu chỉ dẫn tại sảnh, trước cửa thang máy